Kapat
(0) Adet Ürün
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
KATEGORİLER
  Filtreler
  Tercihler
  Arama

  Üyelik Sözleşmesi

  AKTUELEXPRESS.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR
  Bir tarafta SATICI sıfatı ile Huzur Mah. Menderes Cad.No :30 Seyrantepe İstanbul adresinde mukim www.aktuelexpress.com internet sitesinin faaliyetleri yürüten Aktüel Ofis Malzemeleri Paz.Tic A.Ş. ile diğer tarafta ÜYE sıfatı ile www.aktuelexpress.com alan adından yayın yapan AktüelOfis’e ait olan e-ticaret sitesine üye olarak ya da olmayarak alışveriş yapan kişiler bulunmakta olup taraflar arasında üyelik için satış sözleşmesi akdedilmiştir.

  2. KONU
  İş bu sözleşmenin konusu, SATICIYA ait www.aktuelexpress.com web sitesinden elektronik ortamda ÜYELİK işlemlerinin yapılması ve site kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. www.aktuelexpress.com internet sitesinin kullanım koşullarını Aktüel Ofis Malzemeleri Paz.Tic.A.Ş her zaman tek taraflı olarak belirleme hakkına sahiptir.

  3. GENEL HÜKÜMLER
  3.1. ÜYE söz konusu işlemleri sırasında beyan ettiği bilgilerin doğruluğundan, kendisine verilen şifre ve kullanıcı bilgilerinin korunmasından sorumludur. Site üyeliği kişiseldir. Başkasına ödünç verilemez, devredilemez. Böyle girişimlere bağlı sorunlardan SATICI sorumlu değildir.

  3.2. ÜYE site içindeki ve üyelik sözleşmesinin eki sayılan tüm hükümleri okumuş ve incelemiştir. ÜYE söz konusu beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri hür iradesi ile beyan ettiğini, bilgilerin yanlış çıkması durumunda SATICININ herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.

  3.3. ÜYE 18 yaşından büyük olduğunu beyan eder. 18 yaşından küçük kişiler ile sözleşme yapılamaz.

  3.4. ÜYE internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.

  3.5. Taraflar arasında yapılan bu sözleşme hükümleri çerçevesinde SATICI, ÜYE nin izni dahilinde kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderebilecektir.

  3.6. Sistemde meydana gelen hata veya yazım yanlışlarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından, bağlantı hatalarından SATICI sorumlu değildir.

  3.7. Ürün bedeline kargo ücreti ve diğer hizmetler dahil değildir. Kredi veya nakit kartlar ile yapılan işlemlerde bankaların almış oldukları her nevi ücret ve diğer masraflardan yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

  3.8. SATICI, ürünü eksiksiz teslim etmek ile sorumludur. ÜYE ürünün kendisine teslimi sırasında ürünü muayene etmek ve eksik, hasarlı olması durumunda kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutturmak zorundadır. Aksi durumda ürün mükemmel durumda teslim edilmiş sayılır.

  3.9. SATICI, sözleşme konusu ürünü tedarik etmesi imkânsızlaşması halinde tek taraflı olarak siparişi iptal edebilir.

  3.10. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile mal teslimi yapamaz ise bu durumda bu sebebin sürdüğü süre teslim süresine eklenir.

  3.11. Sözleşme konusu ürünün stokta bulunmadığı hallerde SATICI, ÜYEYİ haberdar ederek ve ÜYE tarafından ödenen bedelleri ödeyerek ürünü teslim etmeme hakkına sahiptir.

  3.12. aktuelexpress.com ’da üyelerin kredi kartı bilgileri sistemde temel olarak kayıtlı tutulmamaktadır.

  3.13. ÜYE söz konusu alışverişi kredi kartı veya nakit kart ile yapması durumunda bu kartın kullanımından doğan tüm sorumluluk kendisine aittir. SATICI gerek gördüğü durumlarda kimlik doğrulamasını isteyebilir. Bu durumda ÜYE kimliğini doğrulamaz veya işlem yapılan kredi kartı hamili olduğu tespit edilemez ise SATICI yapılan işlemi iptal edebilir. Bu durumda ÜYE nin herhangi bir talebi olamaz.

  3.14. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle mal tesliminde gecikmesi durumunda söz konusu bu süreler teslim sürelerine eklenebilir. ÜYE mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile meydana gelen gecikmeden SATICIYI sorumlu tutamaz.

  3.15. Kredi kartı ile yapılan satışlarda iade talebi bulunması halinde, nakit iade yapılamaz. Bu durumda iade kullanılan kredi kartına göre banka üzerinden yapılır.

  3.16. www.aktuelexpress.com tüm mülkiyeti ve fikri ve sınai hakları SATICIYA aittir. SATICI sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve ÜYENİN üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

  3.17. ÜYE nin www.aktuelexpress.com sitesinin kullanımından dolayı doğan herhangi bir zarar veya nedenle tazminat talep etme hakkı olmadığını beyan ve kabul eder. 3.18. KDV, bandrol veya diğer vergilerdeki değişiklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.

  4. GÜVENLİK
  4.1.
  aktuelexpress.com güvenlik konusunda son derece titizdir, 24 saat denetlenmektedir. aktuelexpress.com’da kişisel bilgiler hem çevrimiçi hem de çevrimdışı durumdayken koruma altında tutulmaktadır.

  4.2. Üye verilerinin aktuelexpress.com ’un ihmali olmaksızın yetkisi olmayan kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan aktuelexpress.com hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

  4.3. SATICI, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir üyesinin davranışlarından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin kullanımı, içeriği, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumda olsunlar üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumlu değildir.

  5. ZORLAYICI SEBEP
  Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve/veya ön görülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişip ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin birden sözleşme gereği yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansız hale koyan haller,zorlayıcı sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf,diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Bu türden bir zorlayıcı sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmaz. İşbu zorlayıcı sebep hali 10 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi fesih hakkı doğar.

  6. YETKİLİ MAHKEME
  İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul Merkez Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  7.ONAY HÜKMÜ
  ÜYENİN üyelik işlemlerini tamamlaması ile birlikte bu sözleşme taraflarca kabul edilmiş ve elektronik olarak imzalanmış olur.