Kapat
(0) Adet Ürün
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
KATEGORİLER
  Filtreler
  Tercihler
  Arama

  Mesafeli Ticari Satış Sözleşmesi

  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

   

  MADDE 1 – KONU:

  İşbu sözleşmenin konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya satışını yaptığı,  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

  MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

  Ünvanı                                   : AKTÜEL OFİS MALZEMELERİ PAZ.TİC.A.Ş.
  Adresi                                    : Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. 
                                                    Behçet Sk.No:2 Büyükdere İşmerkezi
                                                    Kat:5 D:6        Kağıthane/İSTANBUL

  Telefon                                  : +90 850 216 86 86
  Faks                                       : +90 212 275 70 88
  Email                                     : info@aktuelexpress.com

  MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:            

  Adı/Soyadı/Ünvanı             :
  Adresi                                    :
  Telefon                                  :
  Faks                                       :
  Email                                     :

   

  4. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

  Adı, soyadı/Ünvanı:
  Adresi:
  Telefon:
  Fax:
  Eposta/Kullanıcı adı:

   

  MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

  Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

  Mal/Ürün/Hizmet türü       :
  Marka/Model                        :
  Rengi                                       :
  Adedi                                       :
  Satış Fiyatı (KDVsiz)            :
  Kargo Ücreti                         :
  Ödeme Şekli                         :
  Teslimat Adresi                   :
  Teslim Edilecek Kişi            :
  Fatura Adresi                       :

   

  MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER:

  6.1 - ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder

  6.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

  6.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

  6.4 - SATICI sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

  6.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı ve/veya elektronik onaylı nüshasının SATICI 'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SİPARİŞ VEREN'in tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

  6.6- Ürünün tesliminden sonra SİPARİŞ VEREN’e ait kredi kartının SATICI 'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SİPARİŞ VEREN’e ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması ve açılmamış olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

  6.7- SATICI, mücbir sebepler veya  nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu SİPARİŞ VEREN’e bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde SİPARİŞ VEREN siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. SİPARİŞ VEREN 'in siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

  6.8- İşbu sözleşme, SİPARİŞ VEREN tarafından imzalanıp ve/veya elektronik olarak onaylanıp SATICI'ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

  6.9- SATICI’NIN, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

  6.10-  ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

  6.11- SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

   

  MADDE 7 - CAYMA HAKKI:

  7.1.ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

  7.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

  7.2.1. 3 kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

  7.2.2.İade formu,

  7.2.3.İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

  7.2.4.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve malı iade almakla yükümlüdür.

  7.2.5.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

  7.2.6.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

   

  MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

  8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddimallara ilişkin sözleşmeler.

  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


  8.2.
  ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

  01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

  a) 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi)Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

  b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

  c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

  ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

  İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

   

  MADDE 9- SAİR HÜKÜMLER

  9.1.Taraflar, Sözleşme’nin akdi ve/veya uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlık ve ihtilaflarda, Satıcı’nın elektronik ve fiziki ortamda tutulan ticari defter ve kayıtları ile diğer bilgi ve belgelerinin geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve Sözleşme’nin bu maddesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler

  9.2. Alıcı bu Sözleşme’yi ve/veya bu Sözleşme’den veya Protokollerden doğan hak ve yükümlülüklerini, Satıcı’nın yazılı izni olmadan üçüncü kişilere devir ya da temlik edemez.

  9.3. Bu Sözleşme’nin esaslı edimlerini içeren maddelerin dışındaki diğer maddelerin herhangi bir sebepten dolayı geçersiz kılınması, bu Sözleşme’nin geçerliliğini ve uygulanabilir olmasını etkilemez. Taraflar geçersiz veya uygulanamaz hükmün yerine, geçersiz hükmün ekonomik amacını hukuken en elverişli şekilde tecviz eden biçimde gerçekleştirebilen hüküm üzerinde anlaşacaklardır

  9.4. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu bir hak, yetki ya da kanuni telafi yollarını kullanmaması ya da gecikmeli olarak kullanması, bunlardan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir ve bunların bir kez ya da kısmen kullanılması olması, hiçbir durumda, gerek bunların gerekse sair bir hak, yetki ya da kanuni telafi yolunun daha sonra ve tam olarak kullanılmasını engellemeyecektir.

  9.5. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SİPARİŞ VEREN’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


  Siparişin gerçekleşmesi durumunda … işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

   

  SATICI:                                                                                                ALICI:

  KURUM ADI: AKTÜEL OFİS MALZ. PAZ.TİC.A.Ş.                                           AD/SOYAD  :

  ADRES          : Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad.                               ADRES          :
                          Behçet Sk.No:2 Büyükdere İşmerkezi
                          Kat:5 D:6        Kağıthane/İSTANBUL

   TEL               : +90 850 216 86 86                                                                    TEL               :

  FAKS             : +90 212 216 86 86                                                                   FAKS             :

  İMZA             :                                                                                                    İMZA             :